سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

مهر 1394

عنوان مقاله : نظریه معنادرمانی فرانکل : نقد و بررسی محدودیت های کاربردی آن در روان درمانی بومی ایرانی- اسلامی
نویسندگان : علی محمدی، حکیم سحاقی، سبحان مؤمنی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل شش بعدی وایزبورد و عارضه یابی سازمانی
نویسندگان : عصمت طاهر خانی
صفحات : 12-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مؤلفه‌های آموزشی منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزه‌های اسلام
نویسندگان : نیکو دیالمه، مریم برادران حقیر
صفحات : 20-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه مدل نوآوری علوم انسانی اسلامی در نظام آموزشی بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
نویسندگان : مرتضی ولی اله پور
صفحات : 38-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه و تحلیل شیوه‎ی کلاس‎‎داری دبیران دوره متوسطه اول
نویسندگان : جواد شیرکرمی، طاهر امانی، قاسم خدادادی
صفحات : 49-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش منطقة موسیان
نویسندگان : جواد شیرکرمی، زهرا دوستی، یدالله دوستی
صفحات : 62-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جایگاه اخلاق اداری در اسلام
نویسندگان : زینب فقیه ملک مرزبان
صفحات : 77-83
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه ی تطبیقی حقوق دفاعی متهم در نظام حقوقی اسلامی و حقوق انگلستان
نویسندگان : سحر سیفی،زهرا خسرونژاد
صفحات : 84-95
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه مالکیت روان شناختی با تعهد عاطفی و رضایت شغلی
نویسندگان : سهیلا ناصری ، الناز ناصری
صفحات : 96-104
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه علّی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی گری تلاش تحصیلی و ناامیدی تحصیلی در دانش آموزان پسر سال ‏اوّل دبیرستان شهر اهواز
نویسندگان : سیروس عالی پور ، منیجه شهنی ییلاق ، حکیم سحاقی
صفحات : 105-115
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظریه انگیزشی مزلو: نقد و بررسی محدودیت های کاربردی آن در فرهنگ بومی اسلامی- ایرانی
نویسندگان : سیروس عالی پور، حکیم سحاقی، علی محمدی
صفحات : 116-134
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی ابیات داستان جمشید در شاهنامه با داستان سلیمان(ع) در آیات قرآن
نویسندگان : دکتر صغری سلمانی نژاد مهرآبادی ، حمیده حجازی
صفحات : 135-148
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي جامعه شناختی عوامل موثر بر دين پذيري و دين گريزي دانشجويان (مطالعه موردی دانشکده پيراپزشكي ساری)
نویسندگان : سید محمد جابر باقری، سید محمود حسینی اشلقی، مجتبی محفوظی جویباری
صفحات : 149-161
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش احکام عبادی در هدایت انسان از منظر قرآن
نویسندگان : دکتر صالح قنادی، سید مجید موسوی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آثار شناخت حق از منظر قرآن
نویسندگان : دکتر علی اصغر تجری، ماندانا عبدالهی
صفحات : 10-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عدالت الهی از دیدگاه شهید مطهری(ره)
نویسندگان : زهرا دری، هادی جاهد
صفحات : 19-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مهدویت از منظر وحدت اسلامی در قرآن کریم
نویسندگان : زهرا دری، هادی جاهد
صفحات : 29-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش وجایگاه زنان در ادبیات
نویسندگان : اعظم یزدی پوران
صفحات : 43-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت عمومی و خودشکوفایی دانشجویان دختر و پسر
نویسندگان : امیر عبدالحسینی، زهرا صیدی، زینب رستمی، همت الله بسطامی، صفورا کریمی زلانی
صفحات : 49-56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان تاثیر اعتقادات مذهبی و هوش هیجانی دربین دانشجویان
نویسندگان : حوریه بیرام نژاد، صدیقه سلمانپور
صفحات : 57-64
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین تصمیم گیری مشارکتی با سلامت روانی و تعهد کاری در بین کارکنان شرکت های خصوصی
نویسندگان : سعید دیلمقانی، سلیم فتاحی
صفحات : 65-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین مهارت های زندگی و سلامت روانی و عزت نفس در بین دانش آموزان مدارس دخترانه ابتدایی
نویسندگان : صدیقه سلمانپور، حوریه بیرام نژاد
صفحات : 74-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان اثر بخشی رفتارهای حمایتی مدیران و توانمند سازی کارکنان در سازمانهای دولتی
نویسندگان : سعید دیلمقانی، رضا پور غریب، محمد راستی
صفحات : 96-106
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش احکام عبادی در هدایت انسان از منظر قرآن
نویسندگان : دکتر صالح قنادی، سید مجید موسوی
صفحات : 107-116
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی الگوی توسعه کالبدی شهر ایلام از منظر پراکنده رویی از سال 1345 تا 1390
نویسندگان : نادر روشنی
صفحات : 125-145
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سهم تغییرات مشابه زوج ها در علائم افسرده ساز و رضایت مندی زناشویی قبل از تولد کودک
نویسندگان : حوریه بیرام نژاد، صدیقه سلمانپور، سکینه اسدزاده
صفحات : 160-172
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سلوک عرفانی شیخ ابوسعید ابوالخیر
نویسندگان : دکتر شکوفه دارابی
صفحات : 173-181
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی الگوی علّی سلامت سازمانی مدرسه؛ سلامت انسانی و پیشرفت تحصیلی
نویسندگان : فرشته هدایتی مرزبالی، محبوبه کاوه، سیامک مجدی
صفحات : 182-198
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مضامین پول و مقام در ادبیات نئوکلاسیک: نگرش به رمان منتخب دانیل دفو
نویسندگان : محمد هادی جهاندیده
صفحات : 99-206
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شرط خلاف مقتضاي ذات شرط ضمن عقد
نویسندگان : مرتضی ناصری
صفحات : 207-212
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد ساده به منظور رتبه‌بندی و ارزیابی موفقیت بنگاه‌ها
نویسندگان : علیرضا الفت، محمدعلی محمودزاده، رحیم فرضی‌پور
صفحات : 213-226
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ضرورت استفاده از مدل يادگيري الكترونيكي سازنده گرا در آموزش از دور
نویسندگان : دکتر حسین حافظی
صفحات : 227-244
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش نارسایی های شناختی و سیستم فعال ساز رفتاری در کیفیت زندگی کارمندان
نویسندگان : عباس درخور، مریم صادقی فر
صفحات : 245-250
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی چشم انداز هوش تجاری (BI) در موفقیت مدیریت برند در سازمان ها
نویسندگان : مهدی فیل سرائی، علی پردل محسن آباد
صفحات : 251-259
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاپسیس اصلاح شده ی وزن دار برای مشخص کردن گره های موثر در شبکه های پیچیده
نویسندگان : مهدی فیل سرائی،علی پردل محسن آباد
صفحات : 260-281
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ترجمه ی آیات اول تا بیستم سوره ی بقره از تفسیر جوهرالثمین
نویسندگان : فاطمه عباسیان اسفرجانی، محمدمهدی عباسیان اسفرجانی
صفحات : 297-309
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فناوري اطلاعات در زنجيره تأمين
نویسندگان : مهدی فیل سرائی ، علیرضا کتانچی
صفحات : 310-317
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر خانواده در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان
نویسندگان : لیلا مختاری رودبرده، سجاد مجیدی پرست
صفحات : 318-322
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه در نظام بانکداری اسلامی
نویسندگان : ایرج اسفندیاری
صفحات : 323-333
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع شدید
نویسندگان : رضا موگوئی، دکتر ملیحه سادات کاظمی
صفحات : 334-349
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشي آموزش مهارتهاي پرهيزمدار – ايمان مدار بر افزايش اميد به زندگي معتادان زن مراكز ترك اعتياد تبريزنویسندگان : المیرا خادم راد، دکتر امیر پناه علی
نویسندگان : المیرا خادم راد، دکتر امیر پناه علی
صفحات : 350-359
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه سبک های تفکر با مشارکت سیاسی در دانشجویان دانشکده ادبیات و زبان های خارجه دانشگاه کردستان
نویسندگان : حسین صولتی، شایسته احمدی، فرهاد حیدری
صفحات : 360-371
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان دینداری و تاثیر آن بر شاخص توده بدنی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز)
نویسندگان : دکتر محمد عباس زاده ، مجتبی میرزایی، محسن میرزایی
صفحات : 371-377
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رعایت حقوق متقابل زوجین عامل تحکیم نهاد خانواده
نویسندگان : طاهره اسلامی علی آبادی، لیلا مهرابی راد
صفحات : 378-385
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین ابعاد هوش عاطفی و میزان یادگیری شغلی،حرفه ای دبیران دوره متوسطه
نویسندگان : صدیقه سلمانپور، سعید دیلمقانی، لیلا مسافر یادگاری، محرمعلی خدابنده
صفحات : 386-392
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی و حقوقی شرط کتابت
نویسندگان : دکتر مریم صفایی، *اسماعیل حسینی ایجی
صفحات : 393-404
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : برنامه‌ریزی هم‌چون حُسنِ یوسف: مقدمه‌ای در بابِ امکانِ کاربردِ متافورهای آیینی-مذهبی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گُزاری در حوزه‌ی عمومی
نویسندگان : سعید نعمتی‌پور قاسم آبادی ، یاشار جامعی
صفحات : 405-408
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی در مورد عقلی یا قرآنی بودن معاد جسمانی
نویسندگان : شمس اله سراج، سمیه منفرد
صفحات : 409-420
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : احساس امنیت،آزادی و عدالت اجتماعی و قضایی در جامعه وپیشرفت آن
نویسندگان : نرگس شمس الدینی لری
صفحات : 421-430
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر بازی های گروهی پرتحرک بر کاهش رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی
نویسندگان : شایسته احمدی، شادی احمدی
صفحات : 431-449
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل منحنی تحول قدرت
نویسندگان : محمد مبینی
صفحات : 450-465
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جهانی‌شدن و امنیت ملی در ایران
نویسندگان : خدیجه کارگراسفندآبادی، علی موسوی پوراسفندآبادی
صفحات : 466-488
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : صنایع و آرایه های ادبی در قرآن
نویسندگان : دکتر محمد جعفری ، محمد گلذار سیرجانی، احمد مرادی
صفحات : 489-500
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : احتجاج صفی الدین حلی درچکامه غدیریه علیه بائیه ابن معتز
نویسندگان : دکتر محمد جعفری ، حسینعلی رحیمی ، جلیل پهلوان نژاد
صفحات : 501-520
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : باز و بسط برخی از آرای تربیتی شهيد ثانى: رویکرد مقایسه‌ای
نویسندگان : بهروز رفیعی
صفحات : 521-535
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و مطالعه مدیریت اسلامی به عنوان رویکردی از مدیریت
نویسندگان : اکبر سلیمی ، پروین ذوالقدری ، جلال مرادی
صفحات : 536-548
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام