سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

شهریور96

عنوان مقاله : تحلیل طراحی محلات جدید شهری بر اساس شاخصه های اسلامی نمونه موردی: محله زیباشهر شیراز
نویسندگان : شیرین طغیانی، فرزاد میرزائی
صفحات : 1-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : معیشت زندگی اسلامی نگاهی به تاریخ،فرهنگ و سبک
نویسندگان : فاطمه نصرالهي
صفحات : 41-56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های شبکه ای (BSC-NDEA )
نویسندگان : سید عباس علوی، امیرعلی اله وردی، علی محقر
صفحات : 57-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی اصفهان
نویسندگان : دکتر ایرج سلطانی، علی رزمی پور
صفحات : 76-89
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی بازتاب نماز در اشعار احمد شوقی
نویسندگان : محمد علی حسنوندی ، میراحمد عظیمی
صفحات : 22-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی کمیت و کیفیت آموزشی در ایران و هندوستان
نویسندگان : محمدهادي جهاندیده
صفحات : 90-108
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر فضیلت سازمانی با توجه به نقش متغیر میانجی جو اخلاقی و تعهد عاطفی
نویسندگان : مریم باوندپور ، عبدالله توکلی
صفحات : 109-130
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر تلگرام و فضاهای مجازی بر زبان و شکستگی کلمات در زبان و ادبیات فارسی
نویسندگان : نگین خیری نیک ، سرکار خانم لیلا ابراهیم زاده
صفحات : 131-143
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام