سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

مرداد 96

عنوان مقاله : معنویت از دیدگاه صحیفه سجادیه
نویسندگان : فاطمه علیان ، فاطمه عباسیان اسفرجانی، فرحناز معمار
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عفاف در عصر رنسانس::نگرش به نمایشنامه قصاص اثر ویلیام شکسپیر
نویسندگان : محمد هادي جهاندیده
صفحات : 13-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تفاوتهای مدیریت اسلامی و غربی
نویسندگان : تارا نیک اندام مدبر
صفحات : 26-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چالشها و دستآوردهای فزاینده زنان در آموزش عالی ایران
نویسندگان : فاطمه السادات ابوالمعالی
صفحات : 37-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه کاربست تجارت الکترونیک با رضایتمندی مشتریان در نظام بانکداری کشور
نویسندگان : مرتضی خاکپور
صفحات : 48-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رتبه بندی معیارها و عوامل موثر تولیدناب با استفاده از رویکرد تاپسیس در صنعت لبنیات پگاه شهرستان نهاوند
نویسندگان : دکتر حبیب میرزایی ، احمد بخشی پور
صفحات : 61-82
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حیات ابدی، رسانه و علوم همگرا
نویسندگان : دکتر شهاب فهیم دانش
صفحات : 108-115
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شخصیت و عملکرد قیس بن سعد بن عباده انصاری
نویسندگان : دکتر مهدی انصاری ، رامین علیزاده
صفحات : 116-131
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثربخشی جامعه پذیری دینیِ عفو در مدارس ((بررسی موردی))
نویسندگان : معصومه قاسمی
صفحات : 131-143
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاوشی در باب تجسیم و تشخیص در ردیف رباعیات بیدل دهلوی
نویسندگان : سیده شهناز سلیمانی، محبوبه مسلمی زاده
صفحات : 144-158
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژهی ارتقاءکیفی میدان راه آهن
نویسندگان : علیرضا پورصباغ
صفحات : 159-189
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام